ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ UKS NA PŁYWALNI

Posted: 2 września 2022

UKS ZAJĘCIA NA PŁYWALNI rok szkolny 2022/2023

W związku z rozpoczęciem zajęć pływackich w roku szkolnym 2022/2023, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i wyszukaniem ważnych wiadomości, w zależności od grupy, na jaką dokonali Państwo zgłoszenia tj. (data rozpoczęcia pierwszych zajęć w grupie według zgłoszenia, imię i nazwisko instruktora, dane do przelewu, koszt zajęć). 

Zgodnie z regulaminem, opłaty za zajęcia dokonujecie Państwo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj zajęć, na które będzie uczęszczał i okres za jaki odbywa się wpłata. Przykład : "Kowalski Kamil, Doskonalenie pływania, wrzesień-październik"

Numer konta do wpłat : Uczniowski Klub Sportowy Siemaszka 56 1240 4432 1111 0010 7675 4868 Pekao SA,  adres : 32-060 Piekary 2

W przypadku nieobecności uczestnika na pierwszych zajęciach , prosimy o informację drogą mailową. Brak informacji o nieobecności jest jednoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na zajęcia.

Niezbędnik uczestnika zajęć pływackich: czepek, klapki, ręcznik oraz strój kąpielowy jednoczęściowy przylegający do ciała ( dziewczęta), kąpielówki przylegające do ciała (chłopcy).

Zajęcia prowadzimy na terenie Krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji Fundacji im. ks. Siemaszki w Piekarach, Liszki 32-060, Piekary 2.

Jeśli zechcą państwo kontynuować zajęcia w kolejnym miesiącu lub cyklu, prosimy o zgłoszenie tej chęci na przedostatnich zajęciach do instruktora prowadzącego grupę.

Informujemy również, że przed pierwszymi zajęciami należy wypełnić na pływalni deklarację członkowską UKS Siemaszka (dotyczy uczestników Kursu Doskonalenia Pływania oraz Sekcji Pływackiej). Deklarację niepełnoletnich uczestników podpisuje rodzic.

 Kurs nauki pływania (Koszt zajęć 380 zł za 8 zajęć) w nawiasie podane są daty pierwszych zajęć.

Dzieci 5-6 lat, sobota, godz. 12:15-13:00 (10 września),

Dzieci 5-6 lat, poniedziałek, godz. 18:30-19:15 (kontynuacja po kursie nauki pływania) (5 września),


Dzieci 5-7 lat, wtorek, godz. 19:15-20:00 (kontynuacja po kursie nauki pływania) (6 września),


Dzieci 5-6 lat, środa, godz. 18:30-19:15 (7 września),

Dzieci 7-8 lat, poniedziałek, godz. 19:15-20:00  (5 września),

Dzieci 7-8 lat, środa, godz. 19:15-20:00 (7 września ), (zmiana godziny rozpoczęcia z 19:00 na 19:15)

Dzieci 9-10 lat, wtorek, godz. 18:30-19:15 (6 września),

Dzieci 7-10 lat, czwartek, godz. 18:30-19:15 (kontynuacja po kursie nauki pływania) (8 września),


Dzieci 6-9 lat, sobota, godz. 13:00-13:45 (10 września),

Dorośli, czwartek, godz. 19:15-20:00 (8 września),

Doskonalenie pływania (Koszt zajęć 160 zł za miesiąc) w nawiasie podane są daty pierwszych zajęć.

Dzieci 7-9 lat, poniedziałek godz. 17:45-18:30 i środa 18:15-19:00               

 (5 września),

Dzieci 7-9 lat, wtorek i czwartek, godz. 17:45-18:30 (6 września),

Dzieci 9-14 lat, poniedziałek godz. 18:30-19:15  i środa 19:00-19:45                       (5 września) ,

Dzieci 10-14 lat, poniedziałek godz. 17:00-17:45 i środa 17:30-18:15                     (5 września)


Dzieci 10-14 lat, wtorek i czwartek, godz. 17:00-17:45  (6 września),

 Pływacka Sekcja Sportowa (180 zł za miesiąc) w nawiasie podane są daty pierwszych zajęć.

Dzieci 7-9 lat, poniedziałek, wtorek i czwartek, godz. 17:45-18:30 (5 września),

Dzieci 10-14 lat, poniedziałek, wtorek i czwartek, godz. 17:00-17:45                       (5 września),

Dorośli "Masters", poniedziałek i środa, 18:30-19:15 (5 września),

Serdecznie zapraszamy wszystkich zapisanych uczestników i prosimy o przybycie na pierwsze zajęcia

Łączymy pozdrowienia,

Uczniowski Klub Sportowy SIEMASZKA

Piekary 2, 32-060 Liszki

 604-783-243, 604 940 607, siemaszka@fund.pl

NIP:944-211-35-91