PRACA DLA INSTRUKTORA PŁYWANIA

Uczniowski Klub Sportowy „SIEMASZKA” w Piekarach poszukuje instruktorów pływania z doświadczeniem do prowadzenia zajęć nauki oraz doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży.

Możliwość współpracy całorocznej, również podczas obozów (ferie / wakacje). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 604-783-243 lub e-mail na adres: siemaszka@fund.pl

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY BASENOWEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016), woda na basenie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu.

Ostatnie badanie wody było odbyło się 13.01.2012r. (Sprawozdanie z badań Nr: 223/01/2020/M,  223/01/2020/F)